Bizler, AR-METAL MONTAJ

firmasının çalışanları olarak, toplumsal sorumluluklarımızı ve çevreye duyduğumuz saygıyı ön planda tutarak, kendimizi sürekli geliştirip yenileyerek, kaliteli ve düşük üretim maliyetleri ile çalışarak, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmayı, bunların sonucu olarak şirketimizi, müşterilerimiz ve çalışanlarımız nezdinde "her zaman tercih edilir" kılmayı görev addediyoruz. Bu nedenle şirketimiz için gerekli olan ISO 9001 kalite belgesini taşımayı hak etmiş ve daha sonrada çevreye olan duyarlılığımız nedeniyle  ISO 14001 belgesini taşıma gururunu yakalamıştır.

Hizmet Anlayışımız ;

-Müşterilerimizin satış öncesi ve sonrası ihtiyaç duydukları teknik işbirliğini sağlayarak beklentilere en iyi şekilde cevap vermek amacıyla Müşteri Teknik Hizmetleri bölümü bulunmaktadır.

-Şirketimizin mevcut lojistik imkanları sayesinde müşteri beklentilerine uygun şekilde güvenli ve zamanında sevkiyat yapılmaktadır.

-Müşteri taleplerine özel önem ve itina gösterilerek fire oranlarını azaltıcı çözüm ve uygulamalar üretilerek müşterilerimize aktarılmaktadır.

Vizyonumuz ;

- Farkı yaratan yüksek performans ile çalışmak,

- Evrensel, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı olmak,

- Güvenilir ve hızlı erişilen verilerle hareket edip hatasız iş yapmaya çalışmak,

- Her türlü faaliyet ve davranışımızın odağında iç ve dış müşterilerimiz olduğunu hatırımızdan çıkarmadan

  kuruluşumuza ve müşterilerimize karşı sorumluluğumuzu  unutmamak,

- Bilgiyi paylaşmak, sürekli gelişmeyi teşvik etmek,